• Mọi người khi đăng bài trên diễn đàn chú ý: Các tin đăng của mọi người hãy giảm bớt hình ảnh chèn trong bài viết

Kích thước các khổ giấy thông dụng hay sử dụng

#1
KÍCH THƯỚC KHỔ GIẤY A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

Có rất nhiều các khổ giấy và việc nhớ kích thước của chúng khá là khó khăn nhưng bạn hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cách nhớ kích thước của khổ giấy thường sử dụng nhất (giấy A4) sau đó có thể dễ dàng hình dung và truy ra kích thước của các loại giấy còn lại.

Kích thước chuẩn của khổ giấy A4 là khổ giấy thường được sử dụng nhất trong in ấn được quy ước là: A4 = 210mm x 297mm = 21cm x 29.7 cm = 8.27inches x 11.69inches

Kích thước các khổ giấy được quy ước cụ thể như sau:

 • Kích thước khổ giấy A0: 118.0cm X 84.1cm tương đương 8inch x 33.1inch
 • Kích thước khổ giấy A1: 84.1cm X 59.4cm tương đương 1inch x 23.4inch
 • Kích thước khổ giấy A2: 59.4cm X 42cm tương đương 4inch x 16.5inch
 • Kích thước khổ giấy A3: 42cm X 29.7cm tương đương 5inch x 11.7inch
 • Kích thước khổ giấy A4: 29.7cm X 21cm tương đương 7inch x 8.3inch
 • Kích thước khổ giấy A5: 21cm X 14.8cm tương đương 3inch x 5.8inch
 • Kích thước khổ giấy A6: 14.8cm X 10.5cm tương đương 8inch x 4.1inch
 • Kích thước khổ giấy A7: 10.5cm X 7.4cm tương đương 1inch x 2.9inch
 • Kích thước khổ giấy A8: 7.4cm X 5.2cm tương đương 9inch x 2.0inch
 • Kích thước khổ giấy A9: 5.2cm X 3.7cm tương đương 0inch x 1.5inch
 • Kích thước khổ giấy A10: 3.7cm X 2.6cm tương đương 5inch x 1.0inch
MẸO NHỚ KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DUNG CÁC KHỔ GIẤY

Để bạn có thể gọi tên chính xác và dễ hình dung các khổ giấy khi đi in hoặc thiết kế một số hóa đơn hay chứng từ, tài liệu nào đó bạn có thể nhớ theo mẹo sau:

– Lấy kích thước khổ giấy A4 làm tiêu chuẩn, đây chính là khổ giấy bạn thường gặp dùng để in văn bản hợp đồng trong công ty, in tài liệu, đề thi cho các em học sin, in luận văn… giúp bạn dễ nhớ và dễ hình dung nhất.

– Các nhóm giấy A0, A1, A2, A3 là các nhóm giấy lớn hơn A4 theo cấp số 2

 • A3 = 2 A4
 • A2 = 2 A3 = 4 A4 (thường là khổ giấy vẽ)
 • A1 = 2 A2 = 8 A4
 • A0 = 2 A1 = 16 A4 (là khổ giấy lớn nhất thường dùng để viết báo tường vào ngày 26/3)
– Các nhóm giấy A5, A6, A7, A8, A9, A10 là các nhóm giấy nhỏ hơn giấy A4 theo cấp số 2

 • A5 = 1/2 A4 (thường là khổ giấy in sách, in truyện đọc)
 • A6 = 1/2 A5 = 1/4 A4 (thường là khổ giấy in sổ cầm tay)
 • A7 = 1/2 A6 = 1/8 A4
 • A8 = 1/2 A7 = 1/16 A4 (thường là khổ in giấy note)
 • A9 = 1/2 A8 = 1/32 A4
 • A10 = 1/2 A9 = 1/64 A4
Xem thêm >>>>> Dịch vụ in card visit tại TPHCM
 
Top