• Mọi người khi đăng bài trên diễn đàn chú ý: Các tin đăng của mọi người hãy giảm bớt hình ảnh chèn trong bài viết

thông tin quy nhơn

  1. Lien Le

    Thông tin cơ bản của Thành phố biển Quy Nhơn - vị trí & địa hình

    Quy Nhơn là thành phố thuộc tỉnh Bình Định và là một trong 11 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt Nam. Là một thành phố ven biển duyên hải nam trung bộ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định. Trước khi thuộc về Việt Nam, Quy Nhơn là đất của...
Top