kích thước sân bóng

  1. T

    Cho mình hỏi kích thước sân bóng 5 7 người cỏ nhân tạo là bao nhiêu ạ?

    Như Tít, thì em đang muốn đầu tư xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo, cho em hỏi kích thước 1 sân 5 người 7 người chính xác là bao nhiêu ạ!
Top