hút bể phốt tại bắc ninh

  1. L

    giới thiệu công ty hút bể phốt uy tín, giá rẻ 0946616888

    Công ty cổ phần vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội là một trong những công ty tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, góp phần không nhỏ cùng các xí nghiệp môi trường nhà nước vào việc gìn giữ vệ sinh môi trường của thành phố. Từ những ngày đầu tiên thành lập với thiết bị và...
Top