công ty bảo vệ chuyên nghiệp

  1. kienhoang9311

    Công ty bảo vệ An Quốc tuyển dụng nhân tài tháng 6

    01 Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo vệ làm việc tại Hà Nội (Mã số 01) 01 Cán bộ phòng Nghiệp vụ bảo vệ làm việc tại Hà Nội (Mã số 02) 01 Phó trưởng phòng Nghiệp vụ bảo vệ làm việc tại TP Hồ Chí Minh (Mã số 03) 05 Nhân viên cơ động làm việc tại TP Hồ Chí Minh (Mã số 04) 100 Nhân viên Bảo vệ tại Hà Nội...
Top