• Mọi người khi đăng bài trên diễn đàn chú ý: Các tin đăng của mọi người hãy giảm bớt hình ảnh chèn trong bài viết

chứng chỉ sư pham

  1. N

    Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là gì?

    Theo quy định của Bộ giáo dục dành cho những người học trái ngành (không học chuyên ngành sư phạm) muốn đi giảng dạy thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chính là cái cầu nối để cho những người muốn được làm giáo viên giảng dạy đứng lớp khi họ đã có những bằng cấp...
Top