Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Phòng chống mối cho công trình xây dựng

    Phòng chống mối cho công trình xây dựng Khí hậu nước ta rất thuận lợi cho sự phát triển của mối. Nên cần phòng chống mối cho công trình xây dựng. Giúp bảo vệ, tăng tuổi thọ, thời gian sử dụng được lâu hơn. Đồng thời giảm chi phí sữa chữa. Việc gìn giữ, tôn tạo những di tích lịch sử, công trình...
Top