Thân Thị Sen's latest activity

  • T
    Thân Thị Sen đã đăng chủ đề mới.
    Đối với bà con chăn nuôi gà, yếu tố quan trọng là phòng chống và kiểm soát dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Nếu không làm tốt khâu lựa chọn...
Top