ngocvyadword's latest activity

  • N
    ngocvyadword đã đăng chủ đề mới.
    Tên sản phẩm: AXIT NITRIC Công thức hóa học: HNO3 68% Xuất xứ: Hàn Quốc, Thái Lan Nhà sản xuất: Dongbu, Nitrate Thái Ngoại hình...
  • N
    ngocvyadword đã đăng chủ đề mới.
    Bằng B2 : 3,2 triệu chỉ còn 2 Triệu (Đăng ký thi) Bằng C : 5,5 triệu Chỉ còn 4 Triệu.(Đăng ký thi) HỒ SƠ chỉ cần: 08 ảnh 3*4 và 01...
Top